Dana Doroșincă, Artist liric, Filarmonica Moldova, organizator al Festivalului Coral Internaţional Gavriil Musicescu, Iaşi

• De ce să alegem muzica corală ca ac­tivitate extraşcolară, pe lângă alte activităţi precum pictura, dansul, poezia, artele marţiale, şahul etc.?

Toate presupun interacțiune, dezvoltarea intelectului, socializare ș.a.m.d. Totuși, muzica, în special cea corală, reunește mai multe suflete, care vibrează la unison, transmițând o multitudine de stări și sentimente, trăiri, ce au ca scop sensibilizarea publicului, dar și dezvoltarea aptitudinilor artistice, socializarea, deprinderea muncii în echipă, responsabilizarea individului, gestionarea emoțiilor în actul artistic…

Se poate cânta în cor de la vârste mici, 5-7 ani. Muzica corală dezvoltă și canalizează personalitatea copilului către frumos, către sensibil, către armonie și prietenie. Este minunat când ascultăm o voce frumoasă, dar este cu totul extraordinar când ascultăm un cor, cu mai multe voci frumoase.

• Poate deveni un festival coral un eveniment de brand al unui oraş?

Un festival coral bine organizat, atractiv din punct de vedere al ofertei muzicale și vocale, dar și din punct de vedere al prezenței unor personalități naționale și internaționale, conduce către o manifestare culturală de mare valoare, cu un impact vizibil, atât în rândul iubitorilor de artă corală, cât și în rândul celor care conduc instituțiile publice ce pot susţine logistic și financiar un astfel de eveniment.

Prin efortul organizatorilor, de a atrage participanți din țară și străinătate, de a cointeresa autoritățile locale, oameni de afaceri, instituții culturale, oameni de cultură și reprezentanți ai societății civile, în realizarea unei manifestări culturale comune, de anvergură, orașul gazdă este așezat pe harta culturală internațională și devine cunoscut.

La Iași, Festivalul Gavriil Musicescu adună peste 1000 de tineri artiști, din țară și străinătate, reunește personalități culturale de marcă, din mai multe țări. Creează evenimente de înaltă ținută artistică, la care marele public are acces gratuit şi oferă posibilitatea de a urmări spectacole deosebite, prin intermediul transmisiunilor directe și al înregistrărilor postate pe internet.

„Arta corală nu este demodată sau depăşită, ci este neglijată! Ea merită readusă în actualitate şi promovată, în special în rândul copiilor şi tinerilor.”

• Festival sau concurs?

Festivalul muzical de la Iași presupune atât concursuri, cât și concerte. Concursuri – pentru a da posibilitatea copiilor și tinerilor din mai multe țări să-și măsoare valoarea artistică, dar și pentru a-i stimula, în vederea perfecționării continue. Concerte – pentru a promova arta corală către marele public.

• Arta corală este considerată depăşită, prăfuită. De ce se întâmplă aşa şi cum consideraţi că se poate „contracara” această tendinţă?

Arta corală nu este demodată sau depășită, ci este neglijată! Ea merită readusă în actualitate și promovată, în special în rândul copiilor și tinerilor. Metoda de predare din școală este învechită, mai mult teoretică, decât practică. Materialele muzicale și partiturile de calitate nu sunt cunoscute și puse în valoare, profesorii de muzică nu sunt motivați, programa școlară nu este adecvată. Sunt multe aspecte care ar trebui remediate.

Totuşi, în multe zone ale țării au început să se ivească mișcări de revigorare a artei corale românești, prin apariția unor festivaluri naționale și internaționale, prin apariția unor proiecte culturale realizate de iubitori ai muzicii corale, dar și prin demararea programului național Cantus Mundi, inițiat de dirijorul Ion Marin și susținut de Corul Naţional de Cameră Madrigal − Marin Constantin. La Iași, încercăm să organizăm cât mai multe întâlniri între dirijorii de cor, concursuri muzicale și concerte corale în școli, cu piese atractive. De asemenea, implicând copiii în astfel de manifestări, beneficiem și de sprijinul părinților și bunicilor, care înțeleg că, prin astfel de activități, contribuim la dezvoltarea psiho-fizică armonioasă a copiilor.